Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Mazowieckie A,B,C.. Sojuszu Lewicy Demokratycznej

„Mazowsze przede wszystkim”

 

Mazowieckie A,B,C.. Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

A jak Anty samorząd rządząca w kraju PIS-owska administracja rządowa uznaje na każdym kroku, polski samorząd (gmina, powiat, województwo) jako patologię. Nie docenia ogromnej pracy samorządu budowanego trudem po 1989 roku przez rzeszę społeczników, w tym radnych, i stworzoną wokół niego tkankę społeczną aktywnych obywateli. Rząd i jego aparat władzy nie szuka porozumienia, nie szuka partnera w samorządzie, pragnie po przez nagłaśnianie spraw negatywnych, ale jednak incydentalnych sytuacji, obniżyć autorytet władz samorządowych. Ingeruje bezpardonowo w zadania własne samorządu, centralizując i odbierając kompetencje, przejmując instytucje samorządowe i środki pieniężne. Takim działaniom powinniśmy się stanowczo przeciwstawiać, starać się zapobiegać niezgodnym z prawem decyzjom. Zadań Samorządu nie można ograniczać. 

 

B jak Bezpieczeństwo Mieszkańców w opinii wielu mieszkańców stan bezpieczeństwa ulega poprawie, ale nadal wiele jest jeszcze do zrobienia. Bezpieczeństwo na drogach, przestępstwa przeciwko mieniu i ludziom, problemy związane z narkotykami czy alkoholizmem. Konieczna synchronizowana współpraca samorządu i mieszkańców z policją i strażą miejską, rozwój monitoringu i właściwa reakcja na przestępstwa. Zdecydowane reagowanie na przemoc w rodzinie czy w szkole. 

 

C jak człowiek, podstawowa przyczyna i cel naszych działań. Równy start w życie, w życiu cieszący się wolnością, otwarty na innych, z szansami na dalszy rozwój bez względu na uwarunkowania środowiskowe. Dobrze czujący się w Polsce, na Mazowszu. Człowiek, który może liczyć na skutecznie działające instytucje publiczne

 

D jak Drogi Mazowsze nadrabia opóźnienie w budowie dróg ekspresowych i autostrad, ale stan dróg wojewódzkich, powiatowych, gminnych pozostawia wiele do życzenia. Często to drogi wąskie, bez chodników, poboczy, ciągów pieszo-jezdnych, dziurawe. Niedostatecznie funkcjonuje Mazowiecki instrument wspierania dróg lokalnych, aktywność widać głównie przed wyborami, konieczne wydaje się wsparcie rządowe. Drogi ekspresowe: dokończyć obwodnicę Warszawy (część wschodnią), dodać do planu dużą obwodnicę Warszawy (po nowej trasie Wyszków, Serock, Zakroczyn, Wyszogród, Sochaczew, Żyrardów, Mszczonów, Grójec, Góra Kalwarii, Mińsk Maz., Łochów), przyspieszyć budowę S-12 (Tomaszów Maz. - Radom - Lublin) a także mazowiecki odcinek Via Carpatia oraz budowę Autostrady A-2 w kierunku wschodnim. Najbardziej zaniedbana droga ekspresowa to S-10 Warszawa - Płock i dalej na Toruń i Szczecin (brak koncepcji). Największe wyzwania w utrzymywaniu dróg samorządowych to utrzymanie zimowe, remonty nawierzchni, obwodnice, stan pobocza.

 

E jak Edukacja Seksualna Źródłem edukacji seksualnej nie może być tylko internet, rówieśnicy czy kościół. Podobnie jak w całej Europie, powinien to być program edukacji seksualnej realizowany w klasach starszych V - VIII szkoły podstawowej. Chcemy świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa oraz zrozumienia seksualności przez dojrzewającą młodzież, a nie zabobonów, niechcianych ciąż i nieodpowiedzialnych zachowań seksualnych. Żyjemy w XXI wieku. 

 

G jak Gmina Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego ze swoimi zadaniami powinna wspierać sprawiedliwy, rozwój społeczno-gospodarczy na swoim obszarze, w tym szczególnie budownictwa komunalnego dla najbardziej potrzebujących, zapewniać harmonijny rozwój przestrzeni publicznej, zapewniać wysoki standard świadczenia usług publicznych. Ważne jest właściwe dookreślenie zadań gminnych i źródeł ich finansowania. Ważne dla gmin i innych szczebli samorządowych to dokończenie budowy szerokopasmowego internetu i zwiększenia możliwości usług on-line.

 

H jak Historia Opowiadamy się za polityką historyczną, która sprawiedliwie ocenia dorobek Polski niepodległej na przestrzeni jej 100 lat. Szczególnie bronimy, atakowanego przez prawicę, dorobku Polski Ludowej. Tu na Mazowszu, jak i w całym kraju, odbudowano ze zniszczeń wojennych wiele miast i miasteczek, dróg i linii kolejowych. Odbudowano z gruzów stolicę. Przeprowadzono elektryfikację wsi, skutecznie walczono z analfabetyzmem a reforma rolna dała ziemię mieszkańcom wsi. Stworzono podstawy przemysłu, zbudowano sieć szkół i miliony mieszkań dla najbardziej potrzebujących. Będziemy bronić bohaterów tego okresu, ludzi lewicy i ich dobrego imienia, wszystkich ludzi pracy, którzy wspólnie zmieniali nasz kraj. Nie ma naszej zgody na ustawę dekomunizacyjną. Przywrócimy pamięć o ludziach i tych wydarzeniach, a nazwy ulic i placów będą znowu mówiły prawdę o naszej historii.

 

I jak Inteligentne Miasta To miasta nowoczesne, przyjazne mieszkańcom, technologicznie zintegrowane systemy zarządzania transportem publicznym, ruchem ulicznym i parkingami a także systemem przekazu energii, ciepła, gazu, oświetlenia ulic (technologie wysokiego oszczędzania), z szerokim dostępem usług miejskich on-line, e-informacja, z systemami informowania o awariach i zdarzeniach. To miasta, w których, po prostu ludzie będą się czuli dobrze i bezpiecznie.

 

I jak „In Vitro” Z braku programu rządowego, finansowanie programów „in vitro” ze środków samorządowych (według realizowanego programu przez m. in. Częstochowę), przy zdecydowanym wsparciu samorządu wojewódzkiego (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej), Efektem programu „In vitro” są nowi  mieszkańcy i szczęśliwi rodzice. Ale także proponujemy szersze, merytoryczne i organizacyjne, wsparcie dla rodzin pragnących mieć dzieci, jak popularyzacja adopcji, zwiększanie liczby rodzin zastępczych i stopniowe ograniczanie roli domów dziecka. 

J jak Jawność i jakość życia ludzi działających w samorządzie.

 

K jak Konsultacje Społeczne Na każdym szczeblu samorządu terytorialnego obywatele mają prawo wiedzieć o sprawach, które realizuje samorząd. Mają prawo się wypowiadać a samorząd obowiązek zasięgać ich opinii. To powinien być „dobry zwyczaj”, gdzie są możliwości techniczne to indywidualnie (ankiety, internet) albo przez różnie umocowane ciała społeczne jak Rady Sołeckie, Rady Osiedli, Młodzieżowe Rady Gminy, Rady Seniorów czy rady osiedli spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot. Wzmacniać będziemy również rolę referendów lokalnych jako form konsultacji społecznych.

 

L jak Lokalne Inicjatywy Będziemy wspierać lokalne inicjatywy mieszkańców, wzorem co raz lepiej funkcjonujących budżetów partycypacyjnych. Powinien powstać system wsparcia dla lokalnych inicjatyw i propozycji czy obywatelskich projektów uchwał. Samorząd musi być silny lokalnymi inicjatywami mieszkańców.

 

Ł jak Ład Przestrzenny Wymagamy dobrego planowania przestrzennego. Chcemy żyć w przyjaznym środowisku, w którym istotną rolę odgrywa odpowiednio zaplanowana przestrzeń publiczna. Samorząd musi zadbać o racjonalne zagospodarowanie osiedli i innych obszarów. Zysk wynikający z nowych inwestycji nie może być ważniejszy niż potrzeby mieszkańców, komfort ich życia, czy ochrona środowiska.

 

M jak Mieszkania Nadal w wielu miastach Mazowsza ważnym jest brak mieszkań. Ceny mieszkań rosną i perspektywa własnego „M”, szczególnie dla młodych rodzin się oddala, Wsparcia wymaga dalszy rozwój budownictwa komunalnego, socjalnego ale też tworzenie infrastruktury dla innych form budownictwa takich jak spółdzielnie mieszkaniowe (w tym co raz bardziej popularne mieszkania na wynajem) czy budownictwo społeczne (TBS). Często barierą są nieuregulowane sprawy gruntów.  

 

O jak Oświata Będziemy wspierać edukację na każdym szczeblu, w okresie przedszkolnym zapewnienie dostępu do bezpłatnych żłobków i przedszkoli, w okresie szkolnym bezpłatne wyprawki szkolne dla najmłodszych, ciepły posiłek w szkole, programy wyrównawcze dla dzieci i młodzieży, rozwój szkolnictwa zawodowego (zawody tradycyjne i nowe). Programy edukacyjne, wspierające rozwój dzieci i młodzieży, w tym podręczniki szkolne, powinny być dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej w szkole i w internecie.

 

P jak Powietrze, jego ochrona i walka ze Smogiem Walka z zanieczyszczonym powietrzem powinna odbywać się na każdym szczeblu samorządowym, silnie finansowo wspierana przez administrację rządową i jej agendy. Program rządowy „Polska Bez Smogu” musi dotyczyć również miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Bez rozwiązania problemu Warszawy i aglomeracji warszawskiej nie rozwiąże się problemu smogu na Mazowszu. Podstawowe zadanie to ograniczenie źródeł niskiej emisji. Niestety wymiana systemów ogrzewania w domach komunalnych nie wystarczy, potrzebny jest również skuteczny program dla budownictwa jednorodzinnego. Koszty wymiany „kopciuchów” to nie jedyna pozycja w budżetach domowych, gdzie potrzebne jest wsparcie samorządu. Często droższe, ekologiczne ogrzewanie to w konsekwencji problem późniejszego wykluczenia energetycznego, ludzi nie stać na płacenie wyższych rachunków, i w tym też musi pomóc samorząd (dodatki dla najuboższych), przy wsparciu rządowym, samorządu wojewódzkiego, programów z funduszy ochrony środowiska szczebla wojewódzkiego i krajowego. Towarzyszyć temu powinny programy wspierania rozwoju sieci ciepłowniczych, inwestycja w energie odnawialną (OZE), termomodernizację, elektro-mobilność, tworzenie stref wolnych od ruchu pojazdów w centrach miast.

 

R jak Rozwój i rewitalizacja Kończą się proste źródła wzrostu polskich regionów, w tym Mazowsza, w najbliższym czasie może nam grozić wyhamowanie tempa doganiania poziomu rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej. W porównaniu z 2015 tylko dwa regiony (Wielkopolska, oraz Warmia i Mazury) poprawiło swoją pozycję w stosunku do regionów Unii (dane Eurostatu 2015) i to tylko o 1%. Mazowsze stanęło w miejscu. Wysoki wzrost regionu w latach 2008-2012 należy do przeszłości, Mazowsze osiągnęło 109% średniej PKB dla Unii w 2016 i stanęło. W samej Unii kryzys się skończył i gospodarka ruszyła. Konieczny jest bardziej dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy regionu, większe nakłady na inwestycje i przede wszystkim na innowacje. Służyć temu będzie oczywiście statystyczny podział Mazowsza i możliwość pozyskania środków z kolejnego budżetowania unijnego dla biedniejsze części Mazowsza po 2020 roku. Na to nakładają się problemy marginalizacji miast średnich w Polsce. Aż 122 miastom w Polsce grozi utrata funkcji społeczno-gospodarcze i zjawiska kryzysowe (według badań instytutu Geograf. I Przestrzennego Zagospodarowania PAN), w tym kilku miastom na Mazowszu. Problemy migracyjne, emigracyjne, powodują spadek liczby ludności głównie ludzi młodych i wykształconych. To również echo radykalnych zmian gospodarczych w okresie transformacji: upadek PGR-ów i przemysłu oraz zmian administracyjnych – zmiana podziału administracyjnego Polski z 49 na 16 województw. Bez centralnych i wojewódzkich programów wsparcia dla tych miast, i bez pilnych programów rewitalizacji społeczno-gospodarczej będzie trudno powstrzymać ten proces.

 

S jak Seniorzy to powinna być grupa uprzywilejowanych ze względu na wiek obywateli, weteranów pracy, zasłużonych dla kraju. Dziś często w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, wymagających nierzadko czasowej bądź stałej opieki medycznej. W perspektywie najbliższych dekad będziemy, według prognoz jednym z najstarszych narodów Europy, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Powinniśmy szczególnie dbać o tworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom (likwidowanie barier architektonicznych, siłownie dla osób starszych „pod chmurką”, bezpłatne zajęcia pod dachem w okresie zimowym, tereny zielone z toaletami i punktami wezwania pomocy). Pomocą mogą być, tworzone w każdej gminie\dzielnicy Domy dziennego pobytu dla seniorów z bogatym programem zajęć edukacyjny i rehabilitacyjnych. Konieczny jest również rozwój opieki geriatrycznej, zwiększenie liczby oddziałów w szpitalach i lekarzy geriatrów w domach opieki społecznej. Samorządowcy częściej powinni wsłuchiwać się w opinie Rad Seniorów i zwiększać przywileje w ramach programów gminnych i kart seniorów.

 

Ś jak Środowisko i jego ochrona to ogromne wyzwanie dla samorządów wszystkich szczebli, wielki program inwestycyjny i edukacyjny, realizowany dzięki ogromnym środkom Unii Europejskiej, środkom własnym samorządów, funduszy ochrony środowiska, wspomagany przez programy szczebla wojewódzkiego i centralnego. Polska nadrabia wieloletnie zaniedbania w tym obszarze a mieszkańcy coraz bardziej uświadamiają sobie potrzebę życia w czystym, zdrowym środowisku. Należy dokończyć, szczególnie w mniejszych aglomeracjach, program oczyszczania ścieków komunalnych, przyśpieszyć usuwanie azbestu z Mazowsza i likwidację nielegalnych miejsc składowania i magazynowania odpadów, w tym niebezpiecznych, wspomagać lokalne i regionalne programy walki z niską emisjom a przede wszystkim wspierać samorządy (w tym finansowo) przy realizacji tych inwestycji. Od czterech lat samorządy wdrażają, z różnym skutkiem, programy gospodarki odpadami. Do gospodarki „zero-odpadowej”, proponowanej przez Unię Europejską jeszcze nam bardzo daleko. Samorządy, z dużym trudem budują system gospodarki odpadami, oparty, między innymi, na zbiórce odpadów, segregacji, recyklingu i kompostowaniu, które później są przetwarzane w instalacjach MBP czy spalane, coraz częściej towarzyszy temu produkcja energii cieplnej, elektrycznej czy biogazu. Należy przyspieszyć wdrażanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na Mazowszu. Społeczeństwo Mazowsza nie chce kolejnych podwyżek cen za odpady ale czystego środowiska do życia.

 

T jak Transport i Komunikacja Rozwój sieci transportowej, w tym kolejowej i autobusowej to ogromne zadanie dla samorządów w wymiarze lokalnym i regionalnym. Mieszkańcy Mazowsza oczekują od władzy skutecznego i przyjaznego systemu połączeń z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, nauki, placówek służby zdrowia, miejsc rekreacji i wypoczynku czy urzędów. Należy stale identyfikować te potrzeby. Tak jak rozwój sieci kolejowych, kolejowych i ich połączeń, wymiana taboru jest koordynowana i realizowana przez samorząd województwa tak istnieje konieczność koordynowania również przewozów autobusowych. Same dopłaty do przewozów ulgowych nie wystarczą. Tam gdzie nie dotrze kolej - a pod względem sieci kolejowej Mazowsze jest na szarym końcu - musi dotrzeć autobus, mikrobus komunikacji publicznej czy prywatnej. Liczne sygnały o likwidacji nieopłacalnych połączeń, w tym przedsiębiorstw PKS wymagają interwencji i pomocy finansowej. Od tego zależy dostęp do rynku pracy czy nauki dla naszych mieszkańców. Od kilku lat w miastach Mazowsza realizuje się różne programy ulgowe, głównie dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Niektóre miasta finansują bezpłatne przewozy dla tych grup mieszkańców, a są takie miasta jak, Ostrołęka, które wprowadzają bezpłatną komunikację dla wszystkich mieszkańców. Barierą są tu oczywiście finanse samorządowe, ale bezpłatne przewozy dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych powinny być naszym docelowym minimum.

 

U jak Uczeń Od dobrej edukacji młodego pokolenia, właściwego przygotowania do życia i pracy, jego otwartości na zmiany i innowacje, zależy z pewnością miejsce i pozycja naszego regionu czy kraju w Europie i na Świecie. Dlatego dla nas tak ważny jest uczeń szkoły podstawowej, średniej, zawodowej. To ogromna inwestycja w człowieka, dosłownie i w przenośni, nawet kosztem innych wyrzeczeń. Uczeń biorący udział w zajęciach sportowych (jedna trzecia jest zwolniona, najszybciej tyjemy w Europie), uczeń pod szczególną opieką lekarzy (brak wzorców zachowań zdrowych) i stomatologów (80% ma kłopoty z uzębieniem). Uczeń z dostępem do nauki na wysokim poziomie i do dobrej kadry nauczycieli, do cyfrowego programu edukacji, bez 20 kilogramowego plecaka czy tornistra, wyposażony w laptop ze zdigitalizowanymi podręcznikami.

 

W jak Warszawa Podział Mazowsza na dwa oddzielne regiony statystyczne, z wyodrębnioną Warszawą i powiatami wokół stolicy naszego regionu i państwa, sprzyjać będzie naturalnemu powstawaniu warszawskiej metropolii. Nie przyśpieszą tego żadne ustawy i łączenie na siłę lokalnych społeczności, które same muszą widzieć korzyści, jakie wynikają dla nich z powstania metropolii. Widzą to samorządy, realizując co raz więcej zadań w tym obszarze (wspólny bilet, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami), czy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (RPO - ZIT). Potrzebne są oczywiście jeszcze lepsze połączenia drogowe, kolejowe, czy nawet tramwajowe Warszawy z resztą Metropolii,i potrzebna jest już wspólna koordynacja tych inwestycji a w przyszłości może i finansowanie. Tworzenie nowych miejsc pracy w Warszawie i związany z tym napływ ludności wymagać będzie od włodarzy miasta bardziej harmonijnego rozwoju, dbałości o ład architektoniczny. Koniecznością staje się pilne uporządkowanie ewidencji gruntów warszawskich, w tym szczególnie gruntów spółdzielczych. Również niezbędne dla tego procesu jest rozliczenie PO-PIS-owskiej prywatyzacji i wszystkich patologii z tym związanych. Przyśpieszyć należy, zapowiadany od lat, program rewitalizacji przestrzeni miejskiej po prawej, praskiej, części Warszawy. Stolica nie może rozwijać zgodnie z interesami deweloperów ale zgodnie z potrzebami mieszkańców. Nadal buduje się nowe osiedla czy budynki bez towarzyszącej im infrastruktury drogowej, bez szkół czy żłobków i przedszkoli. Warszawie potrzebna jest kolejowa obwodnica z nowymi przystankami, wspomagająca linie metra (w tym trzecią na Pragę Południe) oraz komunikację tramwajową i autobusową. Docelowo rozważyć należy bezpłatną komunikację, (bardziej bezemisyjną i elektro-mobilną) w całej Warszawie, etapami wspierając kolejne grupy emerytów i rencistów. Z pewnością wpłynie to znacząco na stan środowiska i ograniczenie źródeł emisji ze środków transportu. 

 

Z jak Zdrowie Samorządy często muszą wyręczać publiczną służbę zdrowia, wspomagając ją własnymi programami zdrowotnymi i środkami z tym związanymi. Samorządowe placówki służby zdrowia potrzebują środków na modernizacje i zakup nowoczesnego sprzętu. Bez środków z budżetu województwa czy wsparcia rządowego nie jest to możliwe. Co raz częściej barierą są braki kadrowe lekarzy specjalistów i wysoko kwalifikowanych pielęgniarek. Rozwiązaniem tych problemów nie może być komercjalizacja czy prywatyzacja służby zdrowia. Interesy pacjentów, czy potrzeby mieszkańców w zakresie sprawnej i dostępnej służby muszą być priorytetem.

 

 

Autorem programu jest członek zarządu mazowieckiego SLD Dariusz Klimaszewski. 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem