Sojusz Lewicy Demokratycznej

image_intro_alt

Koper: Przedwczorajsza awaria na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku spowodowała ogromny niepokój wśród mieszkańców Płocka

Przedwczorajsza awaria na terenie zakładu produkcyjnego PKN Orlen w Płocku spowodowała ogromny niepokój wśród mieszkańców Płocka. Przy okazji pokazała ogrom nieprawidłowości i ograniczeń w funkcjonowaniu systemów monitorowania środowiska w Płocku oraz brak wystarczającej szybkiej i docierającej do płocczan informacji. Pokazała także budzące niepokój ograniczenia w wydanym przez Marszałka Województwa pozwoleniu zintegrowanym dla PKN Orlen nie uwzględniającym wszystkich zagrożeń. Po raz kolejny przywołała także dyskusję na temat bardzo niekorzystnego dla płocczan posiłkowania się tzw. normą średnioroczną i odstąpieniem od normy jednostkowej na okoliczność zdarzeń nadzwyczajnych bardzo groźnych dla zdrowia i życia płocczan.


Po wydarzeniach dnia wczorajszego, po zapoznaniu się z wypowiedziami PKN Orlen, Urzędu Miasta i WIOŚ zgłaszamy następujące żądania:
- dokonanie w trybie natychmiastowym przez służby ochrony środowiska podległe Marszałkowi Województwa weryfikacji pozwolenia zintegrowanego dla PKN Orlen z wprowadzeniem obowiązku opomiarowania tzw. pochodni i wszystkich innych emiterów substancji gazowych i płynnych uczestniczących w procesie produkcji.

-natychmiastowy zakup przez GIOŚ lub Ministra Środowiska nowoczesnych, precyzyjnych urządzeń dla płockich stacji pomiarowych WIOŚ pozwalających na szybkie pomiary wszystkich substancji stanowiących zagrożenie, w tym dotychczas nie oznaczanych

- natychmiastowe informowanie o zagrożeniach, ich skali, oraz ewentualnych zaleceniach co do sposobu reagowania przez mieszkańców Płocka i okolicznych gmin, których ten problem też mocno dotyczy. Domagamy się informowania on line np. za pośrednictwem systemu sms, aplikacji i lokalnych mediów. Informowanie służb ochrony środowiska i służb płockiego Ratusza o tak poważnej i spektakularnej awarii po ponad godzinie uważamy za niedopuszczalne. Oczekujemy natychmiastowych działań informacyjnych od wszystkich przedsiębiorstw stanowiących potencjalne zagrożenie.  


- dokonanie weryfikacji przez właściwe instytucje dopuszczalnych stężeń substancji niebezpiecznych z wprowadzeniem dopuszczalnych norm dziennych, miesięcznych i kwartalnych jako uzupełnienie dotychczas obowiązujących norm średniorocznych, ze wszystkimi konsekwencjami ich przekraczania. Oczekujemy w tym zakresie inicjatywy ze strony rządu RP oraz pilnego podjęcia, ponad podziałami politycznymi, działań legislacyjnych przez parlamentarzystów, z wiodącą rolą posłów i senatorów z naszego okręgu wyborczego


- dokonanie przez miasto i/lub WIOŚ natychmiastowego zakupu profesjonalnych pomiarowych urządzeń w pełni mobilnych pozwalających na natychmiastowe reagowanie bez względu na kierunek wiatru i źródło i wielkość emisji. Zakupu trzeba dokonać bez oczekiwania na wynik głosowania nad zawartym w propozycjach Budżetu Obywatelskiego projektem PATROL EKO zgłoszonym przez członków SLD. Oczekujemy umieszczenia w kilku ważnych miejscach na płockich osiedlach funkcjonujących on line tablic informacyjnych o stanie płockiego powietrza. Także z informacjami pochodzącymi ze stacji mobilnych systematycznie badających stan środowiska. Wydarzenia z wtorku i bezradność odpowiedzialnych służb pokazują jak to jest bezwzględnie potrzebne.


- utworzenie całodobowych dyżurów służb WIOŚ gwarantujących dyspozycyjność i natychmiastowe kompetentne reagowanie na zaistniałe zdarzenia bez względu na porę dnia i nocy, bez oczekiwania na sygnały płynące od potencjalnych trucicieli. Przydzielenie odpowiedniej ilości etatów dla placówki WIOŚ w szczególnie ekologicznie zagrożonym mieście


- utworzenie właśnie w Płocku, mieście o szczególnym zagrożeniu dużymi awariami przemysłowymi, z ponad przeciętną liczbą Zakładów Dużego Ryzyka zapowiadanego przez GIOŚ dobrze wyposażonego laboratorium centralnego. Z jednoczesnym pozostawieniem i rozbudową w naszym mieście monitoringu. Zdecydowanie protestujemy przeciwko likwidacji w naszym mieście tych dwóch funkcji WIOŚ.


- wprowadzenie przez UM i/lub WIOŚ w Płocku pogotowia ekologicznego reagującego na skargi i sygnały pochodzące od mieszkańców, patroli Policji i Straży Miejskiej o zagrożeniach dla powietrza, wody i gruntu z natychmiastowym wykorzystaniem funkcji proponowanych w projekcie obywatelski, PATROL EKO


-wprowadzenie obowiązku udziału i nadzoru przez przedstawicieli służb ochrony środowiska - państwowych i samorządowych w przygotowaniu instalacji do remontów i ich rozruchu w przedsiębiorstwach o szczególnym zagrożeniu dla środowiska z weryfikacją i kontrolą obowiązujących procedur. SLD Lewica Razem! Walczymy o Patrol Eko!

 

 

 

 

Litosława Koper, przewodnicząca SLD w Płocku

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2019 Sojusz Lewicy Demokratycznej. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem